اولین و تنها تولید کننده اسید فسفریک با کیفیت جهانی در ایران

مزایده فروش خودرو

اگهی مزایده فروش خودرو مازاد شرکت اریا فسفریک جنوب

 

ردیف

خودرو

شماره پلاک خودرو

مدل خودرو

قیمت پایه

1

وانت پیکان

883ط39 ایران 34

1393

175،000،000ریال

 

*شرایط شرکت در مزایده:

  1. خریدار برای شرکت در مزایده باید مبلغ 8،750،000  ریال بعنوان سپرده تضمین تعهدات شرکت در مزایده به حساب شرکت اریا فسفریک جنوب واریز گردد.
  2. درصورتیکه پس از تعیین برنده، خریدار از خرید منصرف شود، سپرده شرکت در مزایده آن به نفع شرکت ضبط شده و خودرو به نفر بعدی و با قیمت بعدی پیشنهاد خواهد شد  و در صورت نپذیرفتن عینا مشابه فوق عمل خواهد شد. 
  3. پس از تعیین برنده و تا زمان فروش و تسویه با خریدار برنده مزایده ، مبلغ تضمن نفر دوم نیز آزاد نخواهد شد.
  4. مالیات بر ارزش افزوده معادل9 % قیمت فروش از خریدار دریافت میگردد.
  5. کلیه هزینه های انتقال سند بعهده خریدار می باشد.
  6. شرکت آریا فسفریک جنوب در رد کلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  7. در صورت برنده شدن10 % قیمت پیشنهادی بهمراه ارزش افزوده، بعنوان حسن اجرای تعهدات از خریدار دریافت می گردد.

تاریخ شرکت در مزایده و ارسال پیشنهادات از 1/4/98 لغایت 15/4/98 می باشد.

ضمنا آگهی فوق در وب سایت پتروشیمی رازی به ادرس WWW.RAZIP.COM    قابل رویت است.

 

 

 

شرکت اریا فسفریک جنوب